Marek Lef Zapiecek   

                             Powrót do życia i twórczości

Marja Janina z Kossaków Bzowska Pawlikowska-Jasnorzewska

 

 

 

 

okladka Niebieskie migdaly.jpg (3748 bytes)


okładka rozowa magia.jpg (3209 bytes)

 

pocałunki okładka.jpg (1310 bytes)

 

W latach:  1922 - 1939  
ukazało się 12 tomików Poetki, tu prezentuję pierwsze trzy.

 

Niebieskie migdały
(w tomiku tym, jak i w pozostałych pozostawiono oryginalną pisownię  oraz kolejność utworów taką jak w wydaniu pierwszym)

 

 

 

Różowa magja

 

 

 

 

Pocałunki

   Pawlikowska-portret_mały.jpg (1545 bytes)Opracowując strony poświęcone malarstwu Pani Sławy Kwiatkowskiej, zacząłem analizować  poszczególne utwory poetyckie i ich powiązania z prezentowanymi obrazami. Każdy obraz Pani Kwiatkowskiej nieodmiennie związany był z jakimś fragmentem wiersza, poematu.. Mało tego, na każdym obrazie, a właściwie na jego "plecach" widnieje czterowiersz, a czasem dłuższy fragment jakiegoś utworu poetyckiego, do którego obraz ten się odnosi lub z którego wynika jego "obrazowa" treść. Na obrazie zmieścić można tylko fragment wiersza, tu nie ma tych ograniczeń. Cały wiersz oddaje klimat, nastrój wszystko to co w tym miejscu artystka-poetka i artystka-malarka w tak różny i tak w sumie komunikatywny sposób przenika do nas, którzy możemy i czytać i oglądać. Dlatego w tej witrynie przy obrazach Pani Kwiatkowskiej cytuję całe utwory.

Moje zainteresowania poezją można uznać za co najwyżej umiarkowane. Teraz jednak, poznając bardziej szczegółowo wiersze kilku poetów, a szczególnie Marii Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej uległem pewnej fascynacji.
Właściwie zawsze, duże znaczenie miała dla mnie poezja, szczególnie ta, która tak wybuchła radością w dwudziestoleciu międzywojennym. Teraz przeżywamy czas podobny, fascynację wolnością, brak cenzury, nieograniczone kontakty z całym światem. Tylko czy obecny czas, czas pośpiechu, techniki, informatyki i nowych mediów, a jednocześnie czas uproszczeń, łatwizny - pozostawi po sobie ten sam odzew co właśnie poezja, malarstwo dwudziestolecia międzywojennego?
Zapewne tak, ale też inaczej...

Życie, twórczość i ......

 


Strona główna    Zapiecek    Galeria Zapiecek  Przyjaciele książek   Dziennik
Stare Miasto   Rynek    Plac Zamkowy    Pomniki
Artyści: Wiesława Kwiatkowska,     Grzegorz Bialik,    Joanna Sierko,
Poeci: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska,    Bolesław Leśmian